Telefoonnummers    
0594-213600 praktijkzaken
0594-213600 telefonisch spreekuur - optie 3
  (dagelijks tussen 13:00-14:00)
0594-212371 spoedgevallen
  (tijdens kantooruren 08:00-17:00)

Spreekuur
dagelijks uitsluitend volgens afspraak

Groningerstraatweg 21 | 9843 AA Grijpskerk
Fax: 0594-211945
apotheek@huisartsengrijpskerk.nl

Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Grijpskerk

praktijk P.L.I. Rademaker

Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Grijpskerk

Welkom op de website van Huisartsenpraktijk Grijpskerk. Wij zijn een apotheekhoudende huisartsenpraktijk en bieden zorg aan inwoners van Grijpskerk en de kleinere buitendorpen. In onze praktijk zijn twee huisartsen en een physician assistant werkzaam, ondersteund door een uitgebreid team van doktersassistentes, apothekersassistentes en praktijkondersteuners.

In de vakantieperiodes kan het zijn dat wij waarnemend huisartsen hebben om de zorg te continueren.

Huisartsenpraktijk Grijpskerk biedt u de mogelijkheid om gebruik te maken van een diëtiste, een psycholoog en een praktijkondersteuner jeugd. Mocht u hier gebruik van willen maken kunt u dit kenbaar maken bij de assistente.