Telefoonnummers    
0594-213600 praktijkzaken
0594-213600 telefonisch spreekuur - optie 3
  (dagelijks tussen 13:00-14:00)
0594-212371 spoedgevallen
  (tijdens kantooruren 08:00-17:00)

Spreekuur
dagelijks uitsluitend volgens afspraak

Groningerstraatweg 21 | 9843 AA Grijpskerk
Fax: 0594-211945
apotheek@huisartsengrijpskerk.nl

Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Grijpskerk

medewerksters P.L.I. Rademaker


Er gebeurt veel op het gebied van gezondheidszorg. Wij vinden het belangrijk dat u de zorg krijgt die u nodig heeft. Dat geldt ook voor de medicatie die u van de huisarts of specialist voorgeschreven krijgt.
In de apotheekhoudende huisartsenpraktijk werken we volgens de meest recente richtlijnen en leveren we hoogwaardige farmaceutische zorg.

Sinds 2013 zijn wij DEKRA gecertificeerd. Wij hebben hiermee aangetoond te voldoen voor de apotheek aan de "Kwaliteitsnorm voor farmaceutische zorgverlening door apotheekhoudende huisartsenpraktijken" van 2010 en voor het Medische deel van de praktijk aan NEN-EN-ISO 9001:2015.